wp507a36ca_0f.jpg
wp998c951e.png
wpb58c74c4.png
wpaf4de968.png

© 2009 J.Bijman                                                                                                                      Icarus Enterprises

 

wp85d8dd22.png
wpe0acb6e8.png
Bijman Lab
wpe366f142.png
wp4f6c1239.png

Fysica

 

Fysica, net als wiskunde, is een uitvinding van de mens. Het bestaat niet in 3-D en als we er al iets van te weten komen dan is de output door inductie altijd anti-afgeleid van de input. Het 3-D is een vacuüm ter grootte van 18ml (missing mole) waaruit we als ongerijmde 3-D illusie ons bestaan ontlenen, de rest is gissen. Die ongerijmdheid stamt van de  singulariteit H die we symbolisch een positieve energie kunnen toekennen, waardoor het gezien kan worden als proton. Zorgelijk is nu  dat fysici anno 2009, o.a. in Geneve, proberen singulariteiten H met gegeven anti-energie (zwart gat) op te wekken. De kans daarbij is reëel dat we allen zullen verdwijnen in dat zwarte gat.  

 

Wiskunde

 

Brouwer kon als intuitionist duidelijk maken dat een getal x=0 alleen betekenis heeft als er een getal x(0) met een fysische betekenis bestaat zodanig dat fx(0)=0. Bovendien was hij overtuigd aanhanger van de derde weg (Tertium Datur). Poincaré was evenals Brouwer intuitionist, en daarnaast was hij ook conventionalist. In  principe kan elke fysica langs kan komen als je maar voldoende tijd van leven hebt. Hij heeft ons een mooi vermoeden (conjecture) nagelaten. Met Brouwer zijn we er verder nog van overtuigd dat op logica gebaseerde 3-D wiskunde een uitvinding is van de mens, slechts betekenis hebbend omdat de  anti-afgeleide van de singulariteit H gelijk is aan  2.178 (zie fig. boven). In de natuur hebben we niets aan dat soort logica, daar telt slechts intuitie.

wpa9329279.png

Grondslagen crisis.

 

 

Chemie.

Ook voor de chemie geldt dat het ‘Ding an sich’ (Kant) er anders uitziet dan men denkt. De elementen zien er anders uit, de isotopen zien er anders uit, de pH en pOH hebben een andere achtergrond, etcetera. Elk fenomeen is anti-afgeleid van een werkelijkheid die we niet kennen. Het betekent in elk geval dat men een totaal andere energie politiek dan tot dusver moet gaan voeren. Bijvoorbeeld over de omzetting van 2O(3), Ozon, in 3H2O (ratio=2/3) zal radicaal anders gedacht moeten worden.  

Biologie

Biologen moeten er ernstig mee rekening houden dat junk DNA een onzinnige uitdrukking is. Even-goed kan volgehouden worden dat daarin nog eens 1/3x10(6) genen extra aan het werk zijn. Wis- en natuurkunde is geen issue in de wetenschappelijke vorming van een bioloog en het best komt dat tot uiting in de inschatting van het aantal genen in het genoom dat voortdurend bijgesteld moet worden. Door permutatie en recombinatie wordt ontologisch gezien vanuit het ongerijmde door alles wat leeft een illusie van de wereld gewekt en het lukraak veranderen van ‘genen’ kan dan onvermoed grote gevolgen hebben. Alles stil in 3-D en dat betekent dat elke wil als idee in een gen tot ‘expressie’ kan komen.
wp178c7f68.png